Predskolaci_Rudnany 009ETP Slovensko sa vo svojich desiatich komunitných centrách venuje klientom všetkým vekových kategórií, avšak dôraz kladie na deti a mládež.

Zvlášť veľký význam má predškolská príprava detí.

Overili sme, že:

♥ Ani jedno z detí, ktoré navštevovali predškolskú prípravu v komunitnom centre, nebolo zaradené do špeciálnej školy/triedy.

♥ Predškolská príprava je prípravou na vzdelávací proces, deti si osvojujú pomenúvanie farieb, číslic, učia sa básničky, komunikujú aj v slovenskom jazyku, stávajú sa odvážnejšie.

♥ Deti sa učia trpezlivosti a ovládať svoju impulzívnosť, lepšie spolupracujú a reagujú na zadania úloh.

♥ Je výrazný rozdiel medzi deťmi, ktoré navštevovali predškolskú prípravu v komunitnom centre a ich rovesníkom, ktorí do komunitného centra nechodili.

♥ Rozdiel je však aj medzi deťmi, ktoré navštevovali predškolskú prípravu v komunitnom centre oproti deťom majority. Čo s tým?

Ako komunitné centrá ETP pracujú s predškolákmi, vypovedajú tri nasledujúce prezentácie:

Prezentacia Predškolská príprava Veľká Ida (246) Prezentácia Predškolská príprava Veľká Ida.  Pripravila špeciálna pedagogička Mgr. Vladmimíra Fortunová.

Prezentacia Predškolská príprava Rankovce (228) Prezentácia Predškolská príprava Rankovce.  Pripravila špeciálna pedagogička Mgr. Danka Kubinyová.

Prezentacia Predškolská príprava Stará Ľubovňa (229) Prezentácia Predškolská príprava Stará Ľubovňa. Pripravila špeciálna pedagogička Mgr. Soňa Pavlovská.

 

 

slavka1Prezentáciu predniesla Slávka Mačáková, riaditeľka ETP Slovensko, na konferencii o komunitnej práci v marginalizovanhých rómskych komunitách, ktorú spoločne zorganizovali organizácie Člověk v tíni Slovensko a ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj 11. februára 2015.

Prezentácia Komunita na ceste k prosperite (246)

 

 

DSCN0001V komunitnom centre vo Veľkej Ide majú skriňu šťastia. Vyrástol na nej strom,

Continue reading »

 

Koferencia PO_11.2.2015 206Prezentáciu predniesol a množstvo ďalších podnetných myšlienok ponúkol kňaz Peter Gombita v závere konferencie o komunitnej práci v marginalizovaných rómskych komunitách, ktorú spoločne zorganizovali organizácie Člověk v tísni Slovensko a ETP Slovensko 11. februára 2015.

Prezentácia Oáza - nádej pre nový život (202)

 

Koferencia PO_11.2.2015 202Aký je stav a aká je perspektíva komunitných centier, o tom bola panelová diskusia na konferencii o komunitnej práci v marginalizovaných rómskych komunitách, ktorú spoločne zorganizovali organizácie Člověk v tísni Slovensko a ETP Slovensko 11. februára 2015.

Komunitné centrá – stav a perspektíva (222)

 

Koferencia PO_11.2.2015 096Prezentáciu predniesol Martin Vavrinčík, v tom čase programový riaditeľ ETP Slovensko na konferencii o komunitnej práci v marginalizovaných rómskych komunitách, ktorú spoločne zorganizovali organizácie Člověk v tísni Slovensko a ETP Slovensko 11. februára 2015.

Učme sa učiť sa (252)

 

Koferencia PO_11.2.2015 102Prezentáciu predniesla Ľudmila Stašáková, koordinátorka komunitných centier ETP Slovensko na konferencii o komunitnej práci v marginalizovaných rómskych komunitách, ktorú spoločne zorganizovali organizácie Člověk v tísni Slovensko a ETP Slovensko 11. februára 2015.

Mentorský program (213)

 

Koferencia PO_11.2.2015 041Prezentáciu predniesla Timea Stránka, riaditeľka  Člověk v tísni Slovensko na konferencii o komunitnej práci v marginalizovaných rómskych komunitách, ktorú spoločne zorganizovali organizácie Člověk v tísni Slovensko a ETP Slovensko 11. februára 2015.

Rozvíjame komunity (219)
 
Tesne pred odchodom do krajiny presídlenia si somálski chlapci z presídľovacieho tranzitu Záchytného tábora Migračného úradu MV SR zahrali na Slovensku svoj posledný zápas. Turnaj pod názvom The Friendship Cup, teda Pohár priateľstva, organizovala nezisková organizácia ETP Slovensko pod záštitou Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov, ktorý v Humennom spolufinancuje projekt s názvom Evakuačné tranzitné centrum (ETC).

Čítajte viac v Podvihorlatských novinách na strane 8.

 

Obaja sú skvelí chlapci a obaja pracujú v komunitnom centre ETP Slovensko v Starej Ľubovni – Podsadku.  Lukáš Bužo  ako asistent, Dávid Korčkovský ako mentor. Jedného i druhého tamojšie deti milujú a dospelí si vážia. Sú spolužiakmi v prvom ročníku magisterského štúdia sociálnej práce na Katolíckej univerzite v Ružobmerku. Lukáš študuje externe a Dávid denne. Žijú v osade v Podsadku, Dávid odjakživa, Lukáš sa priženil. Čítajte viac v Ľubovnianskom Korzári