Vo Veľkej Ide pri prácach pomáhajú miestni rómski obyvatelia

Velka Ida_stavbaKC_5.12.14 004V ostatných dňoch sa na rekonštrukcii komunitného centra vo Veľkej Ide pracuje omnoho príjemnejšie. Robotníci sa konečne netrasú zimou, ktorá aj napriek zvŕtaniu sa s pracovným náčiním, v uplynulých dňoch už poriadne dávala o sebe vedieť.

Continue reading »

 

Nikoho nebude zaujímať vzdelanie dieťaťa, ak mu nemá čo dať jesť

Kopie - foto_slniečka_vyrez_DSCN7191Ako môžu rodičia v marginalizovaných rómskych lokalitách vytvárať svojim deťom čo najpodnetnejšie prostredie? Ako ich k tomu motivovať? Ako pracovať s rodičmi, aby svoje deti  čo najlepšie viedli? Rodičia mnohokrát nevedia, že to vôbec treba.  

Continue reading »

 

Martin_P1050710Prezentácia Andreja Salnera a Michaely Farenzenovej z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť na seminári na tému Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít, ktorý sa uskutočnil 5.11.2014 v Bratislave

Zbúrať mýtus (123)

 

vianocny stanok

Stretneme sa počas Adventu na Hlavnej

Košické Vianoce dávajú príležitosť aj nášmu občianskemu združeniu, aby v adventnom období predstavilo obyvateľom a návštevníkom Košíc svoju prácu.

Continue reading »

 

V nedeľu, v predvečer 17. novembra, vysielala Slovenská televízia v prime time na Jednotke Spomienkovú slávnosť k 25. výročiu Nežnej revolúcie. Priniesla obzretie sa za hektickými dňam spred štvrťstoročia, keď sme na námestiach štrngali kľúčami, autentické reportážne zábery a rozprávania aktérov tohto výnimočného spoločenského pohybu. V závere relácie dostali slovo aj talentovaní, mladí  ľudia, ktorí si z revolučných dní máločo pamätajú, no v súčasnosti tvorivo rozvíjajú odkaz Nežnej. Máme radosť z toho, že tvorcovia spomienkovej slávnosti dali slovo aj nášmu  kolegovi Martinovi Vavrinčíkovi, aby prezentoval výsledky úsilila ETP Slovensko.

Minutáž od 01:08:09 do 01:09:47

 

web_IMG_0115Feuersteinova metóda má ohlas

Teší nás priaznivá odozva nášho seminára o Feuersteinovej metóde inštrumentálneho obohacovania. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia kompetentných ministerstiev, niektorí pedagógovia  a  kolegovia z tretieho sektora. Avšak badáme ešte širší okruh záujemcov o problematiku, preto publikujeme tri ťažiskové prezentácie, ktoré na seminári odzneli. Sú v digitálnej podobe, možno ich stiahnuť.

Uverejňujeme ich pod názvami Riešenie sa našlo (riaditeľka ETP Slovensko Slávka Mačáková), Nie obsah, ale proces (programový riaditeľ ETP Slovensko Martin Vavrinčík) a Učenie si žiada vzťah (liečebná pedagogička Mária Heveriová, psychologička Simona Šimková).

 

Kopie - Martin_IMG_8461Prezentácia liečebnej pedagogičky Márie Heveriovej a psychologičky Simony Šimkovej  na seminári na tému Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít, ktorý sa uskutočnil 5.11.2014 v Bratislave

Učenie si žiada vzťah (131)

 

Kopie - Martin_IMG_8423Prezentácia programového riaditeľa ETP Slovensko Martina Vavrinčíka na seminári na tému Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít, ktorý sa uskutočnil 5.11.2014 v Bratislave.

Nie obsah, ale proces (117)

 

Mini_Kopie - Martin_IMG_8287Prezentácia riaditeľky ETP Slovensko Slávky Mačákovej na seminári na tému Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít, ktorý sa uskutočnil 5.11.2014 v Bratislave.

Riešenie sa našlo (144)

 

 

Projekt Učme sa učiť sa  podporuje Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

Continue reading »