chlapcek_mini_911948_701699809853481_860421153_n ZAMYSLENIE PO SKONČENÍ SEMINÁRA INOVÁCIE V SOCIÁLNOM BÝVANÍ

Podľa Atlasu rómskych komunít z roku 2013 na Slovensku v koncentrovaných osídleniach (segregované, separované osady, ulice alebo štvrte uprostred miest) žije 215 436 ľudí v 29 406 obydliach. Z týchto obydlí je 4 131 chatrčí, v ktorých býva 31 601 ľudí.  

Pretože náš model práce spočíva v dôslednom poznaní terénu, pod týmito číslami vidíme príbehy ľudí s väčšími či menšími ambíciami, živými či pochovanými snami, ktorým je dobre známy hlad. Strecha nad hlavou (a jej kvalita) patrí medzi najzákladnejšie ľudské potreby a výrazne určuje kvalitu života a možnosti na jej zvýšenie. Naša skúsenosť nás poúča, že chýbajúca strecha nad hlavou limituje záujem ľudí o vzdelanie a nedáva naň ani možnosť. 

Continue reading »

 

Mikrobus z Ľubovnianskeho hradu odviezol deti z osady Podsadek v Starej Ľubovni do Noveho Saczu,

Continue reading »

 

Kopie - IMG_0204Prvý raz v Romathane

„ Ideme do divadla!!! Do Romathanu!,“ tešili sa drobce zo Šace a z Veľkej Idy. Celkom dobre nevedeli, čo ich čaká, ale podľa toho, čo im v komunitnom centre a v škole povedali, malo to byť niečo úžasné. Udejú sa im pred očami rozprávkové veci… A k tomu zahrajú ozajstní muzikanti…

Continue reading »

 

Pozrite si šot, ktorý odvysielala televízia Markíza vo svojich hlavných správach 25. októbra t. r.  Má názov Zlato za Rómov a je o našom projekte Budujeme nádej, za ktorý sme získali v Bruseli zlatú Cenu pre občiansku spoločnosť. Rozprávajú v ňom stavitelia z Rankoviec, naši kolegovia, zábery sú zo stavieb 3E domov i z preberania ceny v Bruseli.
Minutáž príspevku: od 01:36 do 01:43

http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/22143_televizne-noviny

 

Komentár

Na margo mikropôžičkového programu

Zlatá Cena pre občiansku spoločnosť, ktorú ETP Slovensko nedávno získalo v Bruseli za projekt Budujeme nádej, finančné dary, ktoré prichádzajú cez darcovský portál Dobrá krajina pre jedného z našich klientov – staviteľa rodinného domu v rámci oceneného projektu, sú dôvody, ktoré nás vedú k zamysleniu sa nad našim mikropôžičkovým programom.

Continue reading »

 

IMG_0135Riport z tlačovej besedy k Cene pre občiansku spoločnosť

Denne na stavbe

Pred tlačovou besedou k udeleniu Ceny pre občiansku spoločnosť nebolo všetko jedno našim hosťom Ondrejovi Sámeĺovi a Milanovi Gašparovi. Dôvod: S novinármi nedebatujú každý deň a tréma funguje.

„Čo máme povedať?“, „Čo ak sa zakokceme?“, prenasledovali ich obavy.

Zbytočne. Na tlačovke boli skvelí.

Continue reading »

 

radiokosice.sk, 20.10.2014 – Rádio Košice včera vo svojej spravodajskej relácii Správy Rádia Košice odvysielali v časoch o 14. a o 18. hodine reportáž z tlačovej besedy ETP Slovensko, ktorá sa uskutočnila včera na Slovenskom syndikáte v Košiciach.

Link na archív Správ Rádia Košice

 

Ponúkame audiovizuálny záznam z udeľovania Ceny pre občiansku spoločnosť v Bruseli dňa 16.10.2014.
Minutáž : V 24. minúte a 15. sekunde  vyhlasuje Prezident Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Henri Malosse  víťaza ceny; v  25. minúte a 39. sekunde vystupuje riaditeľka ETP Slovensko Slávka Mačáková so svojím príhovorom.

Continue reading »

 

IMG_0140Zlatú Cenu pre občiansku spoločnosť, ktorú udeľuje Európsky hospodársky a sociálny výbor v Bruseli (EHSV) získala nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.

Súčasťou ceny je finančná odmena, pätnásť tisíc eur.

Continue reading »

 

Civil Society Prize 2014