Martin_P1050710Prezentácia Andreja Salnera a Michaely Farenzenovej z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť na seminári na tému Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít, ktorý sa uskutočnil 5.11.2014 v Bratislave

Zbúrať mýtus (238)

 

vianocny stanok

Stretneme sa počas Adventu na Hlavnej

Košické Vianoce dávajú príležitosť aj nášmu občianskemu združeniu, aby v adventnom období predstavilo obyvateľom a návštevníkom Košíc svoju prácu.

Continue reading »

 

V nedeľu, v predvečer 17. novembra, vysielala Slovenská televízia v prime time na Jednotke Spomienkovú slávnosť k 25. výročiu Nežnej revolúcie. Priniesla obzretie sa za hektickými dňam spred štvrťstoročia, keď sme na námestiach štrngali kľúčami, autentické reportážne zábery a rozprávania aktérov tohto výnimočného spoločenského pohybu. V závere relácie dostali slovo aj talentovaní, mladí  ľudia, ktorí si z revolučných dní máločo pamätajú, no v súčasnosti tvorivo rozvíjajú odkaz Nežnej. Máme radosť z toho, že tvorcovia spomienkovej slávnosti dali slovo aj nášmu  kolegovi Martinovi Vavrinčíkovi, aby prezentoval výsledky úsilila ETP Slovensko.

Minutáž od 01:08:09 do 01:09:47

 

web_IMG_0115Feuersteinova metóda má ohlas

Teší nás priaznivá odozva nášho seminára o Feuersteinovej metóde inštrumentálneho obohacovania. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia kompetentných ministerstiev, niektorí pedagógovia  a  kolegovia z tretieho sektora. Avšak badáme ešte širší okruh záujemcov o problematiku, preto publikujeme tri ťažiskové prezentácie, ktoré na seminári odzneli. Sú v digitálnej podobe, možno ich stiahnuť.

Uverejňujeme ich pod názvami Riešenie sa našlo (riaditeľka ETP Slovensko Slávka Mačáková), Nie obsah, ale proces (programový riaditeľ ETP Slovensko Martin Vavrinčík) a Učenie si žiada vzťah (liečebná pedagogička Mária Heveriová, psychologička Simona Šimková).

 

Kopie - Martin_IMG_8461Prezentácia liečebnej pedagogičky Márie Heveriovej a psychologičky Simony Šimkovej  na seminári na tému Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít, ktorý sa uskutočnil 5.11.2014 v Bratislave

Učenie si žiada vzťah (261)

 

Kopie - Martin_IMG_8423Prezentácia programového riaditeľa ETP Slovensko Martina Vavrinčíka na seminári na tému Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít, ktorý sa uskutočnil 5.11.2014 v Bratislave.

Nie obsah, ale proces (226)

 

Mini_Kopie - Martin_IMG_8287Prezentácia riaditeľky ETP Slovensko Slávky Mačákovej na seminári na tému Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít, ktorý sa uskutočnil 5.11.2014 v Bratislave.

Riešenie sa našlo (218)

 

 

Projekt Učme sa učiť sa  podporuje Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

Continue reading »

 

IMG_00291„… Najväčším pomocníkom nám bola a dosiaľ je naša dôvera a rešpekt voči deťom, viera v ich schopnosť učiť sa. Pochopili sme, že ak ich budeme my, dospelí, brať ozaj vážne, odmenia sa nám prirodzeným rešpektom a záujmom. Menili sa vzťahy vo všetkých smeroch  –  voči nám dospelým, aj navzájom medzi deťmi…“

Continue reading »

 

zmešns_Denis_IMG_0131Šestnásťročný Denis z osady vo Veľkej Ide už chodí do školy spokojný, má všetky potrebné učebnice i zošity, uhradené školské poplatky. Naplno sa môže venovať štúdiu a nepotrebuje sa rozptyľovať nemilými myšlienkami na to,  ako „zakamuflovať“ dôvod, prečo mu chýbajú učebnice z cudzích jazykov. Nemal ich prvé dva školské mesiace a bolo to z prostého dôvodu: Nedokázal  na ne pozbierať peniaze. Keď sa s tým zveril v miestnom komunitnom centre, ETP Slovensko dalo výzvu s prosbou o pomoc na stránku ludialudom.sk  a behom hodiny mal  vyriešený problém. 

Continue reading »