IMG_0135Riport z tlačovej besedy k Cene pre občiansku spoločnosť

Denne na stavbe

Pred tlačovou besedou k udeleniu Ceny pre občiansku spoločnosť nebolo všetko jedno našim hosťom Ondrejovi Sámeĺovi a Milanovi Gašparovi. Dôvod: S novinármi nedebatujú každý deň a tréma funguje.

„Čo máme povedať?“, „Čo ak sa zakokceme?“, prenasledovali ich obavy.

Zbytočne. Na tlačovke boli skvelí.

Continue reading »

 

radiokosice.sk, 20.10.2014 – Rádio Košice včera vo svojej spravodajskej relácii Správy Rádia Košice odvysielali v časoch o 14. a o 18. hodine reportáž z tlačovej besedy ETP Slovensko, ktorá sa uskutočnila včera na Slovenskom syndikáte v Košiciach.

Link na archív Správ Rádia Košice

 

Ponúkame audiovizuálny záznam z udeľovania Ceny pre občiansku spoločnosť v Bruseli dňa 16.10.2014.
Minutáž : V 24. minúte a 15. sekunde  vyhlasuje Prezident Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Henri Malosse  víťaza ceny; v  25. minúte a 39. sekunde vystupuje riaditeľka ETP Slovensko Slávka Mačáková so svojím príhovorom.

Continue reading »

 

IMG_0140Zlatú Cenu pre občiansku spoločnosť, ktorú udeľuje Európsky hospodársky a sociálny výbor v Bruseli (EHSV) získala nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.

Súčasťou ceny je finančná odmena, pätnásť tisíc eur.

Continue reading »

 

Civil Society Prize 2014

 

Sme najlepší v Európe

diploma

Zlatú Cenu pre občiansku spoločnosť, ktorú udeľuje Európsky hospodársky a sociálny výbor v Bruseli (EHVS), prebrala včera v Bruseli naša nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.

Continue reading »

 

eesc-civil-society-prize-webDnes v Bruseli preberá ETP Slovensko Cenu pre občiansku spoločnosť, ktorú udeľuje Európsky hospodársky a sociálny výbor v Bruseli (EHVS).

Porotu zaujal novátorský a kreatívny prístup k riešeniu problémov s bývaním mladých rodín s nízkymi príjmami z marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku. Vďaka projektu Budujeme nádej už šesť mladých rodín z Rankoviec (okres Košice-okolie) zmenilo svoj osud, keď si z úspor a  návratných mikropôžičiek, sprostredkovaných ETP Slovensko, svojpomocne vybudovali legálne domy na pozemkoch, ktoré kúpili od obce. Ich domovom už nie je chatrč, ale nízkonákladový dom s 3E charakteristikou- ekologický a energeticky efektívny. O výstavbu domov majú zájem aj ďalší obyvatelia osád.

Nezisková organizácia ETP Slovensko, Centrum pre udržateľný rozvoj už získala viaceré  medzinárodné a domáce ocenenia, resp. nomináciu na ne.

Na slávnostnom udeľovaní Ceny pre občiansku spoločnosť, o ktorú sa ETP Slovensko delí s dvomi ďalším európskym organizáciami, sprevádzajú riaditeľku ETP Slovensko Slávku Mačákovú dvaja klienti, páni Ondrej Sámeľ – stavebný dozor projektu a Milan Gašpar, jeden z aktívnych staviteľov z Rankoviec.

Uverejňujeme príhovor Slávky Mačákovej, s ktorým v týchto chvíľach vystupuje v Bruseli:

Continue reading »

 

Mladí  hostia zo západného Slovenska navštívili  rómske osady

IMG_0066Srdečné, poučné a veľmi podnetné – také boli tri dni prvého októbrového týždňa pre  študentov Spojenej školy na Mokrohájskej ulici v Bratislave a piatich rómskych chlapcov a ich pedagógov zo Základnej školy v Plaveckom Štvrtku.  Obe skupiny sme pozvali   na návštevu našich komunít v rámci projektu Komunita na ceste k prosperite.

Continue reading »

 

IMG_4398V piatok, 10. októbra, sme v našom novom komunitnom centre, ktoré rekonštruujeme z budovy bývalej požiarnej zbrojnice a ktoré pomaly naberá výslednú podobu, opäť privítali Misionárov z Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Staršieho Millera a sestru Millerovú tentoraz sprevádzali dve mladé pomocníčky, sestra Seninger a sestra Kane. Pre sestru Kane to bola posledná akcia v rámci jej 18-mesačnej misie na Slovensku, tento týždeň odlietala späť do USA.

Continue reading »

 

IMG_0692Pozrite si video z umeleckého vystúpenia detí z komunitných centier v Rankovciach, Moldave nad Bodvou, Košiciach – Šaci a Starej Ľubovni, ktoré sa konalo 26. júna v košických Kasárňach/Kulturparku.

Záverečné vystúpenie v rámci projektu ART4Rom bolo plné hudby, tanca, spevu a krásnych malieb detí. Viac o programe vystúpení čítajte v článku Vďaka umeniu sme sa stretli ako priatelia.

Continue reading »