IMG_0766Streda, 28. máj, náš výlet v Bratislave pokračuje druhým dňom. Už o 7:30 hod. ráno stojíme nastúpení na Obchodnej ulici, pomaly nasadáme do autobusu, ktorý nás odvezie na ďalšie nami nepoznané miesto. Aký program nás čaká dnes?

Continue reading »

 

IMG_2764

Štvrtý jún bol pre 9 detí a ich mentorov z Komunitného centra Ostrovany výnimočný deň. Po celoročnom zapájaní sa do aktivít organizovaných občianskym združením ETP Slovensko ich čakala odmena v podobe výletu do Košíc. Mohli si užiť cestu vlakom či atmosféru historického centra Košíc. Hlavnou aktivitou však bola návšteva Slovenského technického múzea a ich expozície Vedecko-technického centra pre deti a mládež.

Continue reading »

 

IMG_0187V piatok, 6. júna, zorganizovalo občianske združenie ETP Slovensko mobilný seminár pre pozvaných predstaviteľov zahraničných veľvyslanectiev na Slovensku, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Humanitárneho programu LDS a tiež zástupcov Úradu vlády SR.

Continue reading »

 

Logo_SITAme.cem – Rómske mediálne centrum, 6.6. 2014 - Mobilný seminár o inovatívnych projektoch je zameraný na integráciu Rómov z marginalizovaných rómskych komunít.

BRATISLAVA 6. júna (SITA) – Šíriť poznatky a podnietiť diskusiu v prípade príkladov dobrej praxe integrácie rómskej menšiny je cieľom mobilného seminára o inovatívnych projektoch. Seminár je zameraný na integráciu Rómov a priblíži overené postupy sociálnych inovácií.

Continue reading »

 

Hlavné správy, Košice 6. júna (TASR/HSP) - Účastníci seminára sa osobne stretávajú s klientmi, terénnymi sociálnymi pracovníkmi a starostami obcí, v ktorých sa spomínané projekty realizujú a s ktorými ETP úzko spolupracuje.

Mobilný seminár o inovatívnych projektoch zameraných na integráciu Rómov z marginalizovaných rómskych komunít pripravila nadnes v okrese Košice-okolie nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj (ETP). Ako TASR potvrdila riaditeľka ETP Slávka Mačáková, je zameraný na prezentáciu overených postupov sociálnych inovácií, ktoré ETP dlhodobo uplatňuje v marginalizovaných rómskych komunitách.

Continue reading »

 

Meeting 1V dňoch 27. – 30. mája 2014 sa konalo stretnutie partnerov projektu Music4Rom v centre Tapovan, nachádzajúcom sa v Normandii vo Francúzsku. Music4Rom je nový medzinárodný umelecký projekt zameraný na propagáciu hodnôt rómskeho spoločenstva, čo pomáha pri budovaní interkultúrnych väzieb, sociálnej inklúzie a pri výchove detí európskeho spoločenstva prostredníctvom hudby. Partnermi projektu sú:  International Yehudi Menuhin Foundation (Belgicko), ETP Slovensko, MUS-e Napoli (Taliansko), Unión Romani (Španielsko), The MosaicArt and Sound Ltd (Veľká Británia), ActivArt (Rumunsko), European Roma Information Office (Belgicko) a Sons Croisés (Francúzsko).

Continue reading »

 

IMG_0695Utorok, ráno 6:30 hod., autobus zastaví pri kancelárii ETP v Košiciach, v ňom už sedí päť detí, ktoré pravidelne navštevujú komunintné centrum (KC) v Rankovciach, a spolu s nimi sa na nás usmieva ich vedúca Tonka. Nasadáme a vyrážame do Šace, kde sa k nám pripoja dievčatá z KC Košice – Šaca v sprievode pracovníčky Jarky. V autobuse nás pomaly pribúda. Ďalšou zastávkou je Veľká Ida. Máme časový predstih, a tak chvíľu čakáme.

Continue reading »

 

IMG_2360Slovenský syndikát novinárov, 21. máj 2014 - V piatich komunitných centrách, zapojených do projektu Art4Rom, od februára pravidelne prebiehajú tvorivé krúžky, kde môžu deti naplno rozvíjať svoje nadanie.  Pritom sa učia  o svojich predkoch a tiež o rómskych zvykoch a tradíciách. Projekt Art4Rom je tak cestou k tomu, aby sa rómska kultúra zviditeľnila nielen pre rómske, ale aj nerómske deti na Slovensku, v Maďarsku a Taliansku.

Continue reading »

 

DSCN4808Študenti Fakulty verejnej správy na UPJŠ v Košiciach v dňoch 13. – 14. mája 2014 zavŕšili semináre vysokoškolského predmetu Projektový manažment v teréne – v marginalizovanej rómskej osade v Podsadku v Starej Ľubovni – kde analyzovali projekt Komunita na ceste k prosperite, ktorý financuje Švajčiarsky finančný mechanizmus.

Continue reading »

 

2011_CBRE_Logo_GreenTouto cestou chceme vyjadriť poďakovanie spoločnosti CBRE s.r.o. so sídlom v Bratislave za darovanie 12 ks kancelárskych stoličiek, ktoré boli rozmiestnené v našich 10 komunitných centrách.

Continue reading »