Hlavné správy, Košice 6. júna (TASR/HSP) - Účastníci seminára sa osobne stretávajú s klientmi, terénnymi sociálnymi pracovníkmi a starostami obcí, v ktorých sa spomínané projekty realizujú a s ktorými ETP úzko spolupracuje.

Mobilný seminár o inovatívnych projektoch zameraných na integráciu Rómov z marginalizovaných rómskych komunít pripravila nadnes v okrese Košice-okolie nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj (ETP). Ako TASR potvrdila riaditeľka ETP Slávka Mačáková, je zameraný na prezentáciu overených postupov sociálnych inovácií, ktoré ETP dlhodobo uplatňuje v marginalizovaných rómskych komunitách.

Continue reading »

 

Meeting 1V dňoch 27. – 30. mája 2014 sa konalo stretnutie partnerov projektu Music4Rom v centre Tapovan, nachádzajúcom sa v Normandii vo Francúzsku. Music4Rom je nový medzinárodný umelecký projekt zameraný na propagáciu hodnôt rómskeho spoločenstva, čo pomáha pri budovaní interkultúrnych väzieb, sociálnej inklúzie a pri výchove detí európskeho spoločenstva prostredníctvom hudby. Partnermi projektu sú:  International Yehudi Menuhin Foundation (Belgicko), ETP Slovensko, MUS-e Napoli (Taliansko), Unión Romani (Španielsko), The MosaicArt and Sound Ltd (Veľká Británia), ActivArt (Rumunsko), European Roma Information Office (Belgicko) a Sons Croisés (Francúzsko).

Continue reading »

 

IMG_0695Utorok, ráno 6:30 hod., autobus zastaví pri kancelárii ETP v Košiciach, v ňom už sedí päť detí, ktoré pravidelne navštevujú komunintné centrum (KC) v Rankovciach, a spolu s nimi sa na nás usmieva ich vedúca Tonka. Nasadáme a vyrážame do Šace, kde sa k nám pripoja dievčatá z KC Košice – Šaca v sprievode pracovníčky Jarky. V autobuse nás pomaly pribúda. Ďalšou zastávkou je Veľká Ida. Máme časový predstih, a tak chvíľu čakáme.

Continue reading »

 

IMG_2360Slovenský syndikát novinárov, 21. máj 2014 - V piatich komunitných centrách, zapojených do projektu Art4Rom, od februára pravidelne prebiehajú tvorivé krúžky, kde môžu deti naplno rozvíjať svoje nadanie.  Pritom sa učia  o svojich predkoch a tiež o rómskych zvykoch a tradíciách. Projekt Art4Rom je tak cestou k tomu, aby sa rómska kultúra zviditeľnila nielen pre rómske, ale aj nerómske deti na Slovensku, v Maďarsku a Taliansku.

Continue reading »

 

DSCN4808Študenti Fakulty verejnej správy na UPJŠ v Košiciach v dňoch 13. – 14. mája 2014 zavŕšili semináre vysokoškolského predmetu Projektový manažment v teréne – v marginalizovanej rómskej osade v Podsadku v Starej Ľubovni – kde analyzovali projekt Komunita na ceste k prosperite, ktorý financuje Švajčiarsky finančný mechanizmus.

Continue reading »

 

2011_CBRE_Logo_GreenTouto cestou chceme vyjadriť poďakovanie spoločnosti CBRE s.r.o. so sídlom v Bratislave za darovanie 12 ks kancelárskych stoličiek, ktoré boli rozmiestnené v našich 10 komunitných centrách.

Continue reading »

 

obr_rtvs

Štyri mladé rómske rodiny z obce Rankovce si svoje vlastné domy nielen postavili, ale aj zaplatili. Dokázali tým svojim priateľom a známym, ale aj celej verejnosti, že snaha o dôstojný život je motiváciou k tomu, aby sa sami zapojili do celého procesu výstavby a financovania nového bývania.

Continue reading »

 

20140513_112758

V Neapole sa 12. – 13. mája stretli všetci partneri projektu Art4Rom (International Yehudi Menuhin Foundation, ETP Slovensko, MUS-e Hungary, MUS-e Napoli, Union Romani, The Mosaic Art and Sound, M.G.R. International Consultancy a European Roma Information Office).

Continue reading »

 

Bez názvuOchrana životného prostredia a snaha o obnovenie prírodného bohatstva je pre mnohých z nás dôležitou súčasťou nášho každodenného života, snažíme sa robiť malé kroky, ktoré však majú veľký význam. Viaceré občianske združenia, medzi ktoré patrí aj ETP Slovensko, našli svoj vlastný spôsob, ako možno dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Ich inovatívne environmentálne riešenia boli podporené programom malých grantov GEF SGP.

Continue reading »

 

ImageV sobotu, 3. mája, bola v rámci relácie Správy RTVS odvysielaná repotáž Róberta Haasa s názvom Bývanie vo vlastnom aj pre sociálne slabších o svojpomocne postavených domčekoch v obci Rankovce. 

Continue reading »