Manuál pre pracovníkov v oblasti sociálneho bývania.
Čítajte

Podpora

Posledné články

 • ETP Slovensko

  Výzva na predloženie ponuky – grafika a tlač publikácie

  Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj ako verejný obstarávateľ, v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 zákona  č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Výzvu na predloženie ponuky v rámci zadania zákazky, ktorej predmetom je “Grafické spracovanie a tlač publikácie Andal o dživipen II v slovenskej a anglickej verzii.”Čítajte viac

 • ETP Slovensko

  Výzva na predloženie ponuky – Evaluácia projektu

  Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj ako verejný obstarávateľ, v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 zákona    č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Výzvu na predloženie ponuky v rámci zadania zákazky, ktorej predmetom je „Evaluácia projektu – Komunita na ceste k prosperite – doplnenie výsledkov“.Čítajte viac

Napísali o nás

 • Noelle Dominique Rodriguez Dramatic Adventure Theatre

  Sú úžasní!! Robia toľko skvelej práce, hlavne pre deti. Myslím, že ak by mali viac finančných prostriedkov, mohli by dosiahnuť nové, ešte vyššie, méty!!! 29. júl 2015
 • Marta Gašparová Staviteľka domu v Rankovciach

  Ďakujem za pomoc, ktorú nám poskytujete. Som vďačná za to, že budeme mať vďaka vám nové bývanie.
 • Martin Fočár Člen rómskeho literárneho klubu

  S veľkým potešením, aj s údivom, som si vypočul večernú reláciu v slovenskom rozhlase, kde bola hosťom riaditeľka, pani Mačákova. Takúto obhajobu, úprimne, a korektne informácie, ktoré tam pani riaditeľka prezentovala, som nepočul ani z úst Rómskych aktivistov, ktorí sa touto problematikou zaoberajú. Je to neuveriteľne, že sa niekto môže takto obetovať a byť nápomocný etniku, ktoré je tŕňom v oku celej Európe a dlhé roky sa nevie nájsť účinný recept na Rómov. Pani Mačákova, Vaša spoločnosť nám ukazuje cestu a formu skutočnej adresnej pomoci. Ďakujeme.
 • Ján Lopoušek Partner Foxer Trading

  Teší ma, že existujú projekty, ktoré majú zmysel. Nie len nalievajú peniaze, ale majú reálne výsledky a ešte aj srdce a charakter. Držíme prsty.